Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onesevenzero.nl en ontvangers van online mailingen van one seven zero hierna te noemen: ​wij​ of de ​Salon​. 


Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met one seven zero of kijk op onze website www.onesevenzero.nl

Grondslag en doel gegevensverwerking
De op onze website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

●  het inplannen van afspraken met jou;
●  het jou goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;
●  het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
●  het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
●  klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
●  ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
●  ter verbetering van onze website;
●  anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
●  het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?
Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze website: Door jou ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):

●  Je naam
●  Geslacht*
●  Adresgegevens*
●  Je telefoonnummer*
●  Je e-mailadres*
●  Gegevens over je activiteiten op onze website; Overige gegevens:
●  Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;
●  IP-adres internetbrowser en apparaat type.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met de Salon bewaren wij verder:

● Klantgegevens uit onze historie met jou:
●  Gemaakte afspraken
●  Behandelingen
●  Gekochte producten
●  Recepten
●  Kassabonnen
●  Gespaarde punten
●  Log verzonden e-mail

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Cookies
Onze Salon gebruikt op haar website de volgende soorten cookies: 1. Analytische cookies, Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.
Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: ​Facebook​, en ​Instagram​.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De Salon gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Salon heeft hier geen invloed op. De Salon heeft jouw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de ​Autoriteit Persoonsgegevens​.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Beveiliging persoonsgegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met one seven zero per mail op dataprotection@onesevenzero.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 01-01-2022

one seven zero BV
Willemsparkweg 170
1071 HT Amsterdam
KvK-56591276
Email: dataprotection@onesevenzero.nlof info@onesevenzero.nl